2020 წინასაარჩევნო ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის ღირებულება